Beheer

Beheer

Pro Housing Exclusive verzorgt het totale beheer (ontzorgpakket)

Wij kunnen naast de verhuur ook het beheer (ontzorgpakket) uit handen nemen. Dit is recent uitgebreid met incasso en leegstand (huurgarantie). Wij zullen het volgende verzorgen: 

Technisch beheer

2x per jaar inspectie van de woning. Hierbij kijken we naar:

  • schoonmaak door huurders in gemeenschappelijke ruimtes. 
  • ramen en/of kozijnen, of deze worden schoongehouden
  • geen vuilniszakken in gang, maar op de desbetreffende plaats.
  • vrijhouden van (door)gangen.
  • brievenbussen worden geleegd, reclame en/of ‘niet-gewenste-post’ wordt verwijderd.

1x per kwartaal gesprek met de huurder. In dit gesprek kan de huurder eventuele klachten inbrengen, en wordt bekeken of geconstateerde onvolkomenheden binnen een bepaalde duidelijke termijn verholpen worden.

Verhelpen van technische storingen en, in overleg met u als verhuurder, het coördineren van onderhoudswerkzaamheden. Indien de werkzaamheden van grotere omvang zijn, zal eerst na voorafgaand contact met en met verkregen toestemming van verhuurden worden overgegaan tot het herstel en/of vervanging. Wij doen in dergelijke gevallen een voorstel, compleet met offerte (indien van toepassing) aan u. De verhuurder besluit vervolgens wie de opdracht zal uitvoeren.

Opnemen van de meterstanden (indien nodig), controleren en eventueel reparatie van:

  • CV en radiatoren
  • waterleidingen en kranen
  • lichtpunten
  • algemene veiligheidsmaatregelen zoals brandblussers, vluchtroutes en rookmelders.

En ook: Het verzorgen van eerstelijns opvang ingeval van storingen en calamiteiten.

Administratief beheer

Per ingangsdatum huurovereenkomst worden de huurpenningen voor of op de eerste van de maand aan de verhuurder overgemaakt.
Oplevering met borgstelling valt onder ons beheer.
Contracten worden opgemaakt bij ingang huur (huurprijs in overleg met verhuurder c.q. eigenaar van woning).
Jaarlijkse huurverhoging door overheid bepaald in overleg met verhuurder.

Commercieel

Per ingangsdatum huurovereenkomst worden foto´s gemaakt die bij einde huurovereenkomst vergeleken worden met de staat van oplevering.
Bij constatering van gebreken bij oplevering van desbetreffende woonruimte zullen deze gebreken verrekend worden met de borg.
Wanneer de woning niet in correcte staat is opgeleverd, zal dit verhaald worden op de (toenmalige) huurder.

Flexibel beheer

Kennismaking met nieuwe bewoners.
Verstrekken van telefoonnummer voor bereikbaarheid in het algemeen en bereikbaarheid bij calamiteiten.
Informatie verstrekken over het beheer en afspraken inplannen met huurder over vaste beheer controle.Bij beëindigen van huur vindt voor-inspectie plaats wordt een rapport opgemaakt met aanwijzingen voor herstel van de zijde van de huurder te verrichten voor einde van de huurovereenkomst. Bij einde van de huur wordt er een eind-inspectie rapport opgemaakt.

Ontzorgpakket

Het beheer wordt door ons gerealiseerd d.m.v. het ontzorgpakket. Hierin is o.a. inbegrepen: 
- Volledige beheer (alle pakketten) 
- Incasso pakket 
- Leegstand pakket 
- Besluit kleine herstellingen (alle reparaties) 
- Calamitieten en service dienst 
- Mogelijkheid voor ontzorgpakket + (inclusief bemiddelingskosten: Pro Housing Verhuurt)

De kosten voor ontzorgpakket is afhankelijk van de huurprijs en hieraan verbonden voorwaarden.

Voor meer informatie kunnen wij vrijblijvend een afspraak maken voor het ontzorgpakket en voorwaarden te bespreken.

Neem nu contact op met Pro Housing Exclusive